linda maria baros

traduction
retour bibliothčque
C¤l¤torie printre cuvinte
sau
Copilul poem

Eu cred c¤ ]i-a g¤sit un loc în r¤suflarea mea
ea, cea care-mi cutreier¤ p¤mânturile
Eu cred c¤-mi savureaz¤ întinderile cu privirea
ea, cea care-mi macin¤ r¤d¤cinile cerului

Complice-acum
ea-mi str¤bate izvorul cântului
purtând într-un car
dic\ionarul ploilor mele
purtând pe sub piele
lista râurilor mele

Fiindc¤ o barc¤ ]ubred¤ mi-e vorba
cuvintele nu-i mai ajung
]i inima-i zvâncne]te
în t¤cerea mea
pur ]i simplu t¤cerea ei
care-mi lumineaz¤ casa

Poemul este-un copil care nu vrea s-adoarm¤traduction
© Linda Maria Baros
                   foto JHM
Muriel Vertichel
 
la bibliothčque
zoom
(France)